صفحه اصلي

سامانه شفافیت

1) هزینه کرد و عملکرد مالی

2) معاملات دولتی، تفاهمنامه‌ها، موافقتنامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب

3) دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای)

4) آمار و اطلاعات عملکرد اجرایی برنامه‌های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی

5) کلیه قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع

6) کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز

7) برنامه‌های توسعه و برنامه‌های راهبردی

8) فرآیندهای استخدام، تخصیص پست و ارتقاء

9) صورتجلسات شوراها، هیئت عامل، هیئت مدیره، مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم‌گیر دستگاه

10) اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

11) معرفی رئیس، معاونین و ساختار سازمانی

12) تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها و فراداده آنها

13) مناقصات و مزایدات

14) در دسترس بودن در تارنمای data.gov.ir

اطلاعات تماس

آدرس: تهران،بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - روز/ساعت کاری مرکز: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

تلفن: 41031000-21-98+

نمابر: 88955953-21-98+

رایانامه: info@ecommerce.gov.ir