اسناد قراردادهای پژوهشی

اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

* گزارش نهایی طرح: تدوین ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزیابي عملیاتي ماژول ﻫﺎي رمزنگاري ﺑر مبنای استانداردﻫﺎي روز رمزنگاری

* قرارداد تدوین شاخص های ارزیابی عملیاتی ماژول ‌های رمزنگاری بر مبنای استانداردهای روز رمزنگاری (سال 1399)

* پیشنهاد اجرای طرح: تدوین شاخص های ارزیابی عملیاتی ماژول‌ های رمزنگاری بر مبنای استانداردهای روز رمزنگاری (سال 1399)

* صورتجلسه انتخاب اولویت پژوهشی سال 99 با عنوان تدوین شاخص های ارزیابی عملیاتی ماژول های رمزنگاری بر مبنای استاندارد های روز رمز نگاری

* قرارداد طرح پژوهشی بررسی مدل های جدید کسب و کار الکترونیکی با توجه به چشم انداز اقتصاد دیجیتال، 1398

* طرح پژوهشی بررسی مدل های جدید کسب و کار الکترونیکی با توجه به چشم انداز اقتصاد دیجیتال، 1398

* پیشنهاد اجرای طرح بررسی مدل های جدید کسب و کار الکترونیکی با توجه به چشم انداز اقتصاد دیجیتال (RFP)، 1398

* گزارش نهایی طرح پژوهشی آسیب شناسی و مهندسی مجدد روش های توسعه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با تاکید بر مکانیزم اعتماد به کسب و کارها، 1397

* سابقه 5 سال مدیریت طرح های پژوهشی

اطلاعات تماس

آدرس: تهران،بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - روز/ساعت کاری مرکز: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

تلفن: 41031000-21-98+

نمابر: 88955953-21-98+

رایانامه: info@ecommerce.gov.ir