گزارشات عملکرد برنامه ها از محل بودجه عمومی دولت

گزارشات عملکرد برنامه ها و فعالیت های مرکز از محل بودجه عمومی دولت

سال

سه ماهه اول

شش ماهه اول

نه ماهه

12 ماهه

1399

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

1398

مشاهده (12 ماهه)

اطلاعات تماس

آدرس: تهران،بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - روز/ساعت کاری مرکز: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

تلفن: 41031000-21-98+

نمابر: 88955953-21-98+

رایانامه: info@ecommerce.gov.ir