مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات

جهت مشاهده مناقصات و مزایدات این مرکز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید پس از ورود به صفحه https://setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions ، نام دستگاه مرکزی را "وزارت صنعت، معدن و تجارت" و نام دستگاه اجرایی را "مرکز توسعه تجارت الکترونیکی" درج نموده و پس از انتخاب نوع معامله مورد نظر،  بر روی گزینه جستجو  کلیک گردد.

* مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید خدمات، توسعه و بروزرسانی، آموزش، پیاده ‌سازی، استقرار و نگهداری سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، سال 1400

* متن قرارداد

* خرید خدمات مشاوره تحلیل، نگهداری، پشتیبانی و بروزرسانی سامانه ثبتارش، سال 1399

* متن قرارداد

* خرید خدمات مشاوره تحلیل، نگهداری، پشتیبانی و بروزرسانی سامانه ثبتارش، سال 1398

اطلاعات تماس

آدرس: تهران،بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - روز/ساعت کاری مرکز: شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8 الی 16

تلفن: 41031000-21-98+

نمابر: 88955953-21-98+

رایانامه: info@ecommerce.gov.ir